Νέα εγκύκλιος για τη βελτίωση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Κατηγορία

Κοινοποίηση

Με νέα εγκύκλιο που έχει αριθμό 1314, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τα επιχειρησιακά προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διευκρινίζοντας το πλαίσιο δράσεων και ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσουν οι δήμοι. Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, οι δήμοι φέρουν την ευθύνη για τη φροντίδα, την περισυλλογή, τη στείρωση, την καταγραφή, τη σήμανση και την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που ζουν εντός των ορίων τους
Νέα εγκύκλιος για τη βελτίωση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων
Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι έχουν υποχρέωση να αναπτύξουν ολοκληρωμένα επιχειρησιακά προγράμματα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την πρόληψη της δημιουργίας νέων. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις για την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σκύλων και Γάτων, την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας, τη στείρωση, την εύρεση αναδόχου, τη φιλοξενία, την υιοθεσία και τη μέριμνα και παρακολούθηση των επανεντασσόμενων ζώων συντροφιάς που έχουν εμβολιαστεί, στειρωθεί, ηλεκτρονικά σημανθεί και επανενταχθεί στον δήμο τους
Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από προϋπολογισμό για την υλοποίησή του και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε δράση. Ως τμήμα του προγράμματος, τέθηκε επίσης σε λειτουργία η πλατφόρμα pet.gov.gr που προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των κτηνιάτρων, των κηδεμόνων και των διαχειριστών ζώων συντροφιάς
Η υλοποίηση του έργου γίνεται σε συνεργασία μεταξύ του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, και εφαρμόζεται το νόμο 4830/2021 που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και την προστασία των αδέσποτων ζώων. Η υλοποίηση και ο συντονισμός του έργου ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό την εποπτεία των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου και Μαριάνθης Δημοπούλου αντίστοιχα.
Πηγή

Κοινοποίηση